کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: رسول غلام ژیان
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علی جوانی فرد
سمت: کارشناس تدارکات و واحدهای صنفی
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:12  این هفته:633  این ماه:2858  امسال:31089