کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام: حسین آقاپور
سمت: راننده پایه دو
تلفن: 32752834
محل کار:
نام: اکبر نظری
سمت: معاون اداره توسعه تولید و فضای سبز
تلفن: 2367
محل کار: اداره توسعه تولید و فضای سبز
نام: محمد قلیزاده
سمت: انباردار مدیریت امور دانشجویی
تلفن:
محل کار: مدیریت امور دانشجویی
نام: وجیهه حدادی
سمت: کارشناس امور قراردادها
تلفن: 2482
محل کار: اداره امور قراردادها
نام: علیرضا جوانمرد
سمت: مسئول دفتر اداره تدارکات
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: علی جوانی فرد
سمت: کارشناس تدارکات و واحدهای صنفی
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: ابوالفضل بابایی
سمت: کمک انباردار
تلفن: 32775576
محل کار: اداره پشتیبانی
نام: عبداله مطلب
سمت: کارگزین بازنشستگان
تلفن: 3035
محل کار: اداره کارگزینی
نام: علی علیزاده
سمت: کارگزین کارکنان قراردادی
تلفن: 3035
محل کار: اداره کارگزینی
نام: رسول عظیمی
سمت: رییس اداره کارگزینی
تلفن: 3030
محل کار: اداره کارگزینی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2  این هفته:121  این ماه:1022  امسال:25708