کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام: حامد آقازاده
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات
نام: محمدرضا طلیسچی رضائیه
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات
نام: راضیه شمسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات
نام: مهدی محمودی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات
نام: محمد آذر ورجویی
سمت: رییس اداره خدمات عمومی
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: پیام اسدپور بکتاش
سمت: رییس اداره تدارکات
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: اکبر نظری
سمت: رییس اداره توسعه تولید و فضای سبز
تلفن: 2367
محل کار: اداره توسعه تولید و فضای سبز
نام: علیرضا جوانمرد
سمت: مسئول دفتر اداره تدارکات
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: هادی عبدی
سمت: مسئول دفتر اداره پشتیبانی
تلفن: 32775576
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: تیمور سعیدی
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: وجیهه حدادی
سمت: کارشناس امور قراردادها
تلفن: 2482
محل کار: اداره امور قراردادها
نام: ابوالفضل بابایی
سمت: کمک انباردار
تلفن: 32775576
محل کار: اداره پشتیبانی
نام: حسین حسینی
سمت: کمک انباردار انبار مرکزی
تلفن: 32752736
محل کار: انبار مرکزی
نام: میرقاسم پاکدامن
سمت: انباردار تربیت بدنی
تلفن:
محل کار: مدیریت تربیت بدنی
نام: یونس خشم وش
سمت: انباردار میاندوآب
تلفن:
محل کار: مرکز آموزش عالی شهیدباکری میاندوآب
نام: میرزاآقا علیپور
سمت: انباردار کشاورزی
تلفن:
محل کار: دانشکده کشاورزی
نام: صفر خاتونی
سمت: انباردار دانشکده فنی خوی
تلفن:
محل کار: دانشکده فنی خوی
نام: پرویز جبار پور
سمت: انباردار دانشکده منابع طبیعی
تلفن:
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: رضا علیزاده
سمت: انباردار معاونت پژوهشی
تلفن:
محل کار: معاونت پژوهشی
نام: نادر گلستانی
سمت: انباردار دانشکده فنی و مهندسی
تلفن:
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:18  این هفته:248  این ماه:956  امسال:41478