دکتر رضازاد باری

خلاصه ای از اهم وظایف و مسئولیت های معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی شامل موارد زیر است

اعمال نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های اداری و استخدامی

پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز، کنترل و اعمال نظارت بر کارکرد ادارات تابعه دانشگاه

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی

دریافت ارائه گزارش مالی ماهیانه و سالیانه دانشگاه

نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکای و احداث ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه

تهیه نقشه جامع ساختمانهای دانشگاه با توجه به نیازهای آتی و ایجاد هماهنگی در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی

نظارت بر تعمیرات اساسی

نگهداری فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و رفاهی و ورزشی

نظارت بر انجام خریدهای دانشگاه و قراردادهای تأمین وسایل ایاب و ذهاب برای کارکنان و دانشجویان

  اداره کمیسیونهای مختلف مانند کمیسیون ماده 45 (انجام معاملات) و ماده 59 (فروش اموال مازاد) و نظارت بر نگهداری حساب اموال مصرفی و غیرمصرفی دانشگاه.

 

مسئولین

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دکتر محمود رضازاد باری

مدیر امور اداری و پشتیبانی

    دکتر احد مطلبی

مدیر فناوری اطلاعات

مهندس محمدرضا نیک نفس

 

 

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4  این هفته:127  این ماه:1139  امسال:24533