بسمه تعالی

بدین وسیله به استحضار کلیه اعضای  محترم هیئت علمی ، دانشجویان گرامی و کارکنان محترم می رساند به منظور بهینه سازی استفاده از اینترنت منبعد از تاریخ 94/4/1 شارژ اینترنت بصورت ماهیانه انجام خواهد شد.

 

مرکز فناوری اطلاعات