نحوه تنظیم تنظیمات مربوطه به اتصال VPN

1.       ورود به Control Panel

2.       ورود به بخش Network and Internet

3.       انتخاب Network and Sharing Center

001

 4.       انتخاب Set up a new connection or network

002

5.       انتخاب Connect to a Workplace

003

6.       انتخاب Use my Internet Connection (VPN)

004

7.       در باکس Internet Address آدرس vpn2.urmia.ac.ir

005

8.       در باکس User name همان نام کاربری اتصال به اینترنت را همراه با @urmia.ac.ir تایپ شود. در باکس Password رمز عبور تایپ شود.

006

9.       در نهایت برای اتصال در همان لحظه کلید Connect زده شود.

007

10.   برای قطع اتصال VPN می توانید با کلیک بر روی شکل کامپیوتر در Task bar با نام Network اتصال VPN را مشاهده نمایید. با کلیک بر روی VPN Connection و کلیک بر روی Disconnect اتصال VPN قطع خواهد شد.

008

11.   جهت اتصال مجدد VPN می توانید با کلیک بر روی شکل کامپیوتر در Task bar با نام Network اتصال VPN را مشاهده کنید. با کلیک بر روی VPN Connection و کلیک بر روی Connect اتصال VPN برقرار خواهد شد.

009

 

نحوه تنظیم تنظیمات مربوطه به اتصال VPN

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:35  این هفته:2916  این ماه:3996  امسال:23031