گر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانة پيروزي قرار ده. 

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:12  این هفته:1050  این ماه:3867  امسال:34998