به نام خدا

دندانپزشکان معتمد بیمه ایران جهت تایید نسخ دندان

نام دندانپزشک

آدرس

تلفن

دکتر پویا علیایی

خان باباخان ساختمان لقمان حکیم واحد 37

32247744

دکتر محمد علی محمدی

خ مولوی نبش خ امین ساختمان کیا طبقه 4

32240134

دکتر وحید حسینی

خ سرداران جنب مسجد لطفعلی خان

32231260

دکتر سید رضا ربیع زاده

خ امام کوچه صنایع دستی ساختمان 102

32225251

دکتر فراز آرین فر

خان باباخان - ساختمان لقمان حکیم

32244606

دکتر سعید بهلولی

میدان امام حسین اول سرداران ساختمان سبحان

33224069

 

 

اپیتومتریست های معتمد بیمه ایران جهت تایید نسخ عینک

نام اپیتومتریست

آدرس

تلفن

دکتر صمد محمدزاده

خان باباخان مجتمع صدف

32245236

دکتر امیر علیشیری

خ استادان مجتمع ایران زمین طبقه اول واحد 3

32228986

 

 

دریافت لیست پزشکان