برگزاری آزمون کارگاه

"مدیریت سبز و بهره وری"

به استحضار کلیه همکاران محترمی که در کارگاه آموزشی "مدیریت سبز و بهره وری" شرکت نموده اند می رساند آزمون کارگاه مذکور روز سه شنبه مورخ 97/7/10 از ساعت 14/30 لغایت 15/30 برگزار خواهد گردید.

لازم به ذکر به توضیح است:

1) شرکت در آزمون اختیاری بوده و در صورت قبولی، گواهی حضور 10 ساعته صادر خواهد شد.

2) دریافت منابع آزمون از طریق لینکهای زیر امکان پذیر میباشد:

لینک دانلود منابع آزمون شماره 1

لینک دانلود منابع آزمون شماره 2

3) برای همکارانی که تمایلی به شرکت در آزمون نداشته باشند گواهی حضور 6 ساعته صادر خواهد شد.

4) همکاران متقاضی شرکت در آزمون، جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 97/6/27 با آقای وطن خواه مسئول محترم دفتر معاونت پشتیبانی هماهنگ نمایند.( تلفن داخلی 3018 و تلفن مستقیم 32752733)

 

مدیریت امور اداری دانشگاه