چند ماهی است که مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه در سطح دانشگاه ارومیه در حال بهسازی و انجام پروژه های مختلف در جهت بهبود فضای دانشگاه است .

پروژه هایی همچون بهسازی سردرب دانشگاه، پست های برق، رستوران ها، خوابگاه ها، فضای سبز، پارکینگ بزرگ دانشگاه، آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی،

ساختمان های دانشکده ادبیات و علوم انسانی  و اماکن و ساختمان های دیگر از جمله این پروژه ها است . 

روز گذشته رییس و معاونین  دانشگاه ارومیه از مراحل کاری چند پروژه مدیریت امور پشتیبانی که در حال اجرا هستند، بازدید کردند . 

درلینک زیر گزارش تصویری این بازدید را مشاهده نمایید.

https://news.urmia.ac.ir/node/5448