به همت مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه با نصب سیستم های اطفا حریق در تاسیسات دانشگاه ارومیه، ایمنی این اماکن برای جلوگیری از  بروز حوادث افزایش یافت.

دکتر عبدی سرای مدیر امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه در اینباره گفت: این کپسول های آتش نشانی در 22 متورخانه و 18 عدد پست برق در دانشکده های ادبیات علوم انسانی، معماری، شهرسازی و هنر، کلینیک دامپزشکی و پردیس شهر  و همچنین در  ۴۸عدد موتورخانه، ۱۰ عدد اتاق دیزل ژنراتور و ۱۲ عدد اتاق برق و پست برق پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه جهت افزایش ایمنی تاسیسات اصلی دانشگاه نصب شده است. 

درلینک زیر گزارش تصویری این اقدام را مشاهده نمایید.

https://news.urmia.ac.ir/node/5399