محوطه گروه دامپروري دانشگاه با قدمتي چندين ساله،‌ در سالهاي اخير مورد بي توجهي قرار گرفته بود كه خيابان‌ها، پياده‌روها و بلوارهاي آن در مرور زمان تخريب شده بودند.

با اهتمام مديريت امور پشتيباني دانشگاه و‌ همكاران آن حوزه،  بازسازي، ‌زيرسازي، جدول گذاري و آسفالت‌ريزي و ساماندهی محوطه دامپروري دانشگاه ارومیه به اتمام رسید . 

دكتر اكبر عبدي سراي مدیر امور پشتيباني دانشگاه اقدامات شاخص صورت گرفته در اين حوزه را به شرح ذیل بیان کرد:

- عمليات تسطيح بستر با گريدر به متراژ 1697 مترمربع

- اجراي عمليات آسفالت ريزي به متراژ 4029 مترمربع

- اجراي عمليات جدول گذاري به متراژ 200 مترطول

- اجراي عمليات تخريب و بازسازي آن به متراژ 200 مترمربع

- اجراي عمليات هرس زمستانه درختان

- اجراي سيستم آبياري قطره اي به متراژ 400 مترطول

قسمتی از اسفالت این محوطه نیز باقی مانده که در روزهای آینده انجام خواهد شد. 

 

گزارش تصویری این اقدامات را در زیر مشاهده نمایید:

 https://news.urmia.ac.ir/node/5636