سیستم آبرسانی  جدید  دانشگاه ارومیه با هزینه کردی بالغ بر 120 میلیارد ریال با حضور دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه در ابتدای خط انتقال آب در ایستگاه پمپاژ آبرسانی بهره برداری شد.

جداسازی سیستم آب شرب دانشگاه از آب مورد نیاز فضای سبز و آتش نشانی یکی از مهم ترین اهداف این سیستم جدید است  که در دانشگاه ارومیه به عنوان الگو جامعه در زمینه کاهش مصرف آب اجرا شد.

عملیات اجرایی سیستم جدید آبرسانی دردو فاز ۱ و ۲ و با حمایت های هیات رییس و رییس دانشگاه و به همت معاونت پشتیبانی و توسعه و منابع انسان ، مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی و مساعدتهای مدیریت پشتیبانی اجرا گردیده است.

عملیات این پروژه از اسفند 1397 آغاز و در طی پروژه، عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در حدود 12 کیلومتر ، احداث 2 منبع هوایی جدید، اجرای حدود 60 حوضچه بتنی و حوضچه کنتور حجمی ، 23 شیرهیدرانت آتش نشانی اجرا گردیده است.

همچنین ایستگاه پمپاژ آبرسانی به طور کامل بازسازی و سیستم تاسیسات برقی آن نیز به طور کامل نوسازی گردید.

 از اهداف ومزایای اجرای این پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- باتوجه اینکه سیستم آبرسانی موجود فرسوده بوده به میزان قابل توجهی هدر رفت آب در سیستم وجود داشت، با اجرای خط لوله جدید، به صورت قابل توجهی از هدر رفتن آب جلوگیری خواهد شد.

- به منظور استفاده بهینه از سیستم قدیمی نیز تمهیداتی اندیشیده شد و لوله های آزبست جهت مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز در نظر گرفته شد.

- با توجه به اینکه آب شرب بهداشتی و آبرسانی فضای سبز که در سیستم قدیمی از یک خط لوله برداشت می شدند. جهت حفظ سلامتی افراد، به ناچار کل آب مصرفی می بایستی تصفیه می گردید. با اجرای سیستم آب رسانی جدید، خط آب شرب بهداشتی از خط آبرسانی فضای سبز تفکیک گردیده و باعث کاهش هزینه های تصفیه آب خواهد شد.

- با اجرای حوضچه های بتنی امکان شستشو و لایروبی مسیر وهمچنین کنترل حجم وجریان آب در بخشهای مختلف دانشگاه امکان پذیر می باشد.

- با نصب کنتورهای جدید در مسیر ها امکان برداشت اطلاعات مصارف آب وهمچنین تحقق اهداف مدیریت سبز در دانشگاه فراهم می باشد.

- با نصب شیرهای هیدرانت در مسیر، سیستم آتش نشانی در دانشگاه ایجاد شده و امکان استاندارد سازی این سیستم فراهم گردید و درصورت بروز حوادث آتش سوزی دانشگاه امکان مهار آتش در بخشهای مختلف آن با استفاده از خط لوله آب فراهم گردید.

- با احداث پست هوایی برق در محل ایستگاه پمپاژ، ضمن کاهش مسیر خط برقرسانی، افت ولتاژ مسیر نیز اصلاح گردید.

- تابلو های برق ایستگاه پمپاژ نوسازی گردیده وامکان مانیتورینگ ایستگاه پمپاژ فراهم گردید.

 

در لینک زیر گزارش تصویری آغاز بهره برداری سیستم جدید آبرسانی دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و همچنین مراحل اجرایی آن در طول این سه سال را مشاهده نمایید:

 https://news.urmia.ac.ir/node/5632