با اقدامات مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه و تعمیرات اساسی و احیای برخی از ادوات و ماشین آلات کشاورزی دانشگاه ارومیه چند صد میلیون در دانشگاه صرفه جویی اقتصادی انجام شد. 

 

مهندس علی عبدی رئيس اداره امور عمومی دانشگاه ارومیه در این باره گفت: پیرو اقدامات گسترده مدیریت امور پشتیبانی در سطح دانشگاه ارومیه نیاز مبرم به ماشین الات و اداوات کشاورزی بسیار مشاهده می شد به همین دلیل با تدبیر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه تصمیم بر این شد که انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی موجود در دانشگاه که برخی از انها چند سال کار نمی کردند، با تعمیرات اساسی احیا شده و در خدمت اقدامات فضاسازی دانشگاه قرار گیرد .

مهندس عبدی بیان کرد: احیا سه دستگاه تراکتور، تعمیر اساسی 2 عدد تراکتور، احیای مینی تراکتور، تعمیر باب کت و بیل مکانیکی، تعمیرات ادوات کشاورزی مانند چاله کن و تریلر و نظم دهی کارگاه تعمیرات ماشین الات کشاورزی از جمله اقدامات در این عملیات بود. 

در لینک زیر تصاویر مختلف این عملیات  تاثیرگذار مدیریت امور پشتیبانی را مشاهده نمایید:

https://news.urmia.ac.ir/node/5568