در ادامه فعالیت های گسترده مدیریت امور پشتیبانی در سطح دانشگاه ارومیه،‌ این مدیریت از زمستان سال 1399 اقدام به اصلاح ساختار های هندسی و فضای سبز محوطه کوی خوابگاه دختران شامل خوابگاه طوبی و خوابگاه تازه تاسیس 15 خرداد نموده است .
دکتر اکبر عبدی سرای مدیر امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه اقدامات اساسی که در خوابگاه هاي مذكور صورت گرفته است را به شرح زیر عنوان کرد:
1- اجراي عمليات آسفالت كاري به متراژ 1608 متر مربع
2- اجراي عمليات جدول كشي به مترای 716 مترطول
3- اجراي عمليات تسطيح و رگلاژ مسيرهاي آسفالت شده به متراژ 1608 مترمربع
4- عمليات خاكبرداري و خروج نخاله ها از محوطه خوابگاه به تعداد تقريبي 100 سرويس
5- اصلاح مسيرهاي و معابر اطراف خوابگاه دانشجويي كه از لحاظ بصري منظره نامناسبي را در محوطه خوابگاه ها ايجاد نموده بودند.
6- تخريب و بازسازي ساختمانهاي پيش ساخته در محوطه فضاي سبز كه منجر به نماي بصري نامناسب شده و تبديل آن به فضاي سبز
7- اجراي لوله كشي فضاي سبز خوابگاه تازه احداث بنياد پانزده خرداد به متراژ 200 متر
8- اجراي آبياري قطره اي براي درختان تازه كاشته شده به متراژ 400 متر
9- جمع آوري كابل هوايي در محوطه فضاي سبز كه باعث ايجاد منظر ناخوشايندي گرديده بود و نصب آن با روش اصولي و مهندسي به متراژ 300 مترطول
10- اجراي لوله كش گاز به خوابگاه دخترانه پانزده خرداد و ايجاد علمك گاز به متراژ 40 مترطول
11- اصلاح مسيرهاي خطوط تلفن به متراژ 300 مترطول
12- برطرف نمودن مشكلات اساسي در سيستم هاي آبرساني،‌گاز رساني و برق رساني خوابگاه تازه احداث بنياد پانزده خرداد
13- حمل و انبارداري اموال اسقاطی حاصل از جمع آوري پسماند محوطه خوابگاه دخترانه طوبي
14- اصلاح فضاي سبز محوطه خوابگاه دخترانه با اعمال هرس زمستانه و بهاره به مساحت 10000 مترمربع که در طول سالیان قبل انجام نگرفته بود
15- كاشت انواع درخت مقاوم به كم آبي و متناسب با شرايط اقليمي منطقه در محوطه فضاي سبز خوابگاه
16- احداث چمن در محوطه بيروني خوابگاه و مسير جاده منتهي به سالن ورزشي طوبي به مساحت 2000 مترمربع

در لینک زیر گزارش این اقدامات را مشاهده نمائید.

https://news.urmia.ac.ir/node/5612