طرح کاشت دومین مزرعه یک هکتاری گل محمدی در فضای سبز دانشگاه ارومیه در مجاورت دانشکده منابع طبیعی به همت مدیریت امور پشتیبانی و دکتر امیر رحیمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی انجام شد.

عملیات کاشت دومین مزرعه یک هکتاری گل محمدی با توجه به ضرورت احیا دریاچه ارومیه، فرهنگ سازی کشت و کار گیاهان دارویی و معطر کم آببر و در راستای کاهش مصرف آب در فضای سبز دانشگاه ارومیه اجرا گردید.

دکتر عبدی سرای مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه نیز بیان کرد: ادامه طرح کاشت گیاهان دارویی هفته بعد در فضای مجاور استخر دانشگاه، با کاشت بوته های بیدمشک آغاز خواهد شد. 

در لینک زیر گزارش این اقدام را مشاهده نمائید.

https://news.urmia.ac.ir/node/5575