طبق استانداردهاي جهانی لازمه ی  شکوفایی و رشد علم در دانشگاه‌ها‌ وجود محیط شاداب و مفرح برای کسب علم می‌باشد.

 بدون شك نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي ماشيني امروز بر روحيه انسان‌ها و تلطيف هوا بر هيچ كس پوشيده نيست.

دانشگاه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در ایجاد فضای سبز با در نظر گرفتن محیطی شاداب و مفرح برای اساتید، دانشجویان و کارمندان  گام بر می دارد.

دكتر اكبر عبدي سراي مديريت امورپشتيباني ضمن اهتمام ويژه به فضاي سبز دانشگاه و تشکر از مهندس علی عبدی به عنوان رئیس اداره امور عمومی دانشگاه و نیروی های فضای سبز و خدماتی دانشگاه، گفت:‌ يكي از دغدغه‌هاي ما رفع ايرادات و نواقصات موجود در فضاي سبز دانشگاه است كه در ساليان گذشته اقدامات زیادی صورت نگرفته بود و در یک سال گذشته در جهت ايجاد فضاي شاداب و مفرح براي دانشجويان،‌ اساتيد و كاركنان با تلاش نيروهاي شركتي فضاي سبزو خدماتی ، اقدامات گسترده ای در این حوزه صورت گرفت.

دکتر عبدی سرای افزود: علی رغم شرایط نامساعد آب و هوا در تابستان امسال، همه نیروها دست به دست هم دادند و توانستند فضای سبز رو به بهترین شکل نگهداری نمایند.

  گزيده‌اي از اقدامات صورت گرفته در اين حوزه به شرح ذیل می باشد:

- كاشت حدود يازده هزار بوته انواع گل فصلي در گلخانه فضاي سبز دانشگاه و انتقال آن به محوطه دانشگاه

- هرس پاييزه درختان خزان شونده در معابر محوطه دانشگاه به متراژ تقريبي 50 هكتار

- انتقال شاخ و برگ هاي هرس شده به محيط خارج از محوطه فضاي سبز

- هرس بهاره درختان،‌تراونها و ... در محوطه فضاي سبز

- سمپاشي و كنترل آفات و امراض موجود در فضاي سبز دانشگاه 

- هرس و شكل دهي درختان سوزني برگي (انواع درخت كاج)‌ در محوطه فضاي سبز دانشگاه

- اجراي بالغ بر 20000 مترطول آبياري قطره اي با نصب تعداد 5000 قطره چكان در محوطه فضاي سبز دانشگاه

- جمع آوري برگهاي خزان شونده درختان در فضاي سبز دانشگاه و انتقال به سايت توليد كمپوست گروه باغباني دانشگاه

- كاشت انواع درخت مقاوم به كم آبي و متناسب با شرايط اقليمي منطقه در فضاي سبز دانشگاه

- مديريت و بهره‌وري فضاي سبز و بويژه چمن در برخي از قسمتهاي دانشگاه

 گزارشی جزیی از صدها کار انجام شده در یکسال گذشته را در لینک زیر مشاهده نمایید:

https://news.urmia.ac.ir/node/5671