پردیس شهر دانشگاه ارومیه با توجه به قرارگیری در سطح شهر ارومیه ، همیشه مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. برخی از فضاهای سبز محوطه آن بدون استفاده مانده و ظاهر نامناسبی را برای محوطه ایجاد نموده بودند.

با حمایت دکتر حیدری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و با تلاش شبانه روزی و همت دکتر اکبر عبدی سرای مدیریت پشتیبانی و کارشناسان آن اداره اقدامات بازسازی و احداث فضای سبز پردیس شهر انجام شد. د

 گزارشي از این اقدامات به شرح ذیل بیان می شود:

- اجرای آبیاری مخفی شونده برای محوطه پشت ساختمان آزمایشگاه بتن به متراژ 7000 مترمربع

- اجرای آبیاری قطره ای برای درختان موجود در بلوارهای پردیس شهر به متراژ 3000 مترطول

- کاشت انواع درخت، درختچه و گل در محوطه فضای سبز پردیس شهر

- تهیه و انتقال خاک نباتی مرغوب جهت کاشت چمن و احداث فضای سبز

- تسیطح خاک انتقال شده به بلوارهای پردیس شهر

- هرس زمستانه درختان و فرم دهی انواع کاج در محوطه فضای سبز پردیس شهر

- کاشت چمن در بلوارهای محوطه فضای سبز پردیس شهر و پشت ساختمان آزمایشگاه بتن

گزارش تصویری اجمالی از این اقدامات را در لینک زیر مشاهده نمایید:

https://news.urmia.ac.ir/node/5689