با توجه به اینکه محوطه روبروی ستاد منظره ای نامناسب ایجاد نموده و  مکانی برای تجمیع سگ‌های ولگرد و باعث ایجاد ناامنی برای همکاران و دانشجویان شده بود.

 همچنین کاشت درخت صنوبر تبریزی نا مرغوب به متراژ 2900 مترمربع در سالیان قبل  به منظور سودآوری برای دانشگاه باعث ایجاد منظره نامناسب برای مخاطبان گردیده است. بازدیدهای میدانی توسط معاون و مدیریت پشتیبانی تصمیم به احداث پارک در محوطه موردنظر گردید که پس از گذشت هفت ماه از شروع پروژه اقدامات و عملیات صورت گرفته در این محل به شرح ذیل اشاره خواهد شد.

- تسطیح و رگلاژ محوطه موردنظر به متراژ 2900 متر مربع

- اجرای عملیات جدول گزاری در محوطه روبروی ستاد به متراژ 2500 مترطول

- اجرای عملیات زیرسازی پیاده روها به متراژ 12000 مترمربع

- احداث باکس گل به شکل دایره ای در محوطه روبروی ستاد به تعداد 22 عدد

- کاشت درخت نوش (تویا) در محوطه روبروی ستاد به تعداد 122 اصله

- تهیه خاک نباتی و مرغوب به تعداد 1000 سرویس

- کاشت درخت کامیس و انواع درختچه در محوطه روبروی ستاد به تعداد 60 اصله

- اجرای آبیاری قطره به طول 1000 مترطول با نصب دریپر از نوع بابلر با دبی 30 لیتر در ساعت به تعداد 182 عدد

- اجرای لوله گذاری اصلی برای پیاده سازی سیستم آبیاری قطره با لوله سایز 110، 90، 63 و 50 به متراژ 1000 مترطول

- عملیات تسطیح و کاشت چمن در محوطه روبروی ستاد به متراژ تقریبی 2000 مترمربع

در لینک زیر گزارش اجمالی از این اقدامات را مشاهده نمائید

https://news.urmia.ac.ir/node/5697