با پیگیری دکتر ایوب حیدری معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و تلاش شبانه روزی همکاران پشتیبانی پس از گذشت 8 ماه از شروع پروژه عملیات احداث احداث آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی به پایان رسید.

همچنین با توجه به وجود امراض و آفات در برخی از درختان این دانشکده و با دعوت از اساتید این دانشکده راهکارهای پیشگیرانه در جهت حفظ این درختان صورت گرفت و با توجه به وضعیت نامناسب فضای سبز این مجموعه که در سالیان اخیر اقدام قابل توجهی صورت نگرفت با تلاش نیروهای شرکتی فضای سبز اقدام به بازسازی و ساماندهی کالبدی فضای سبز با هرس زمستانه و فرم دهی درختان صورت گرفت.

در ذیل به پاره ای از اقدامات صورت گرفته در دانشکده کشاورزی اشاره خواه شد.

- کاشیکاری آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی به متراژ 350 مترمربع

- آجرکاری آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی به متراژ 35 مترمربع

- نصب سرامیک در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی به متراژ 285 مترمربع

- اجرای عملیات تخریب و بازسازی آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی به متراژ 765 مترمربع

- بتن ریزی آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی به متراژ 285 مترمربع

- نصب پنجره دوجداره به متراژ 42 مترمربع

- نصب شوفاژ و سیستم سرمایشی آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

- بازسازی و تعمیرات در کانالهای انتقال سیستم‌های حرارتی دانشکده کشاورزی به متراژ 179 مترطول

- حمل نخاله به تعداد 65 سرویس از آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

- اجرای نصب سرامیک و سنگ در گروه آب دانشکده کشاورزی به متراژ 36 مترمربع

- اجرای سیستم آبیاری قطره ای برای درختان به متراژ 400 مترطول

- هرس زمستانه درختان خزان شونده و فرم دهی درختان سوزنی برگ

گزارش این اقدامات را در لینک زیر مشاهده نمائید.

https://news.urmia.ac.ir/node/5696